Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/350282/126/221/99-060
Indetifikačné číslo meradla 221/99-060
Odbor merania 221 - elektromery
Dátum vydania 30.12.1999
Názov meradla Trojfázový elektromer indukčný na meranie činnej energie s elektronickým meračom maxima CM
Typ meradla ET 424..CM
Prihlasovateľ KŘIŽÍK, a.s., SR
Výrobca KŘIŽÍK, a.s., SR
Platnosť dokumentu 30.12.2009
Čas platnosti overenia 5 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk