Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/350288/126/143/99-157
Indetifikačné číslo meradla 143/99-157
Odbor merania 143 - plynomery, prepočítavače objemu plynu
Dátum vydania 29.12.1999
Názov meradla Axiálny turbínový plynomer
Typ meradla ATPE
Prihlasovateľ AURUS Devices, s.r.o., SR
Výrobca ABB Energo, s.r.o., ČR
Platnosť dokumentu 31.12.2006
Čas platnosti overenia 5 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk