Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/310076/127/128/98-300
Indetifikačné číslo meradla 128/98-300
Odbor merania 128 - elektronické váhy
Dátum vydania 14.12.1998
Názov meradla Elektromechanické váhy s neautomatickou činnosťou s elektronickou vyhodnocovacou jednotkou typu EMO-II
Typ meradla EMO-II
Prihlasovateľ BRUTO, spol. s r.o., SR
Výrobca BRUTO, spol. s r.o., SR
Platnosť dokumentu 14.12.2008
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk