Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/320266/127/141/99-389
Indetifikačné číslo meradla 141/99-389
Odbor merania 141 - prietokové meradlá a meracie zostavy na kvapaliny okrem vody, prepočítavače množstva kvapalín
Dátum vydania 20.12.1999
Názov meradla Objemové prietočné meradlo na skvapalnené plyny
Typ meradla MA-7
Prihlasovateľ Italexpress, s.r.o., ČR
Výrobca S.A.M.P.I. S.p.A., Taliansko
Platnosť dokumentu 20.12.2009
Čas platnosti overenia 1 rok
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk