Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu 320021/127/141/00-390
Indetifikačné číslo meradla 141/00-390
Odbor merania 141 - prietokové meradlá a meracie zostavy na kvapaliny okrem vody, prepočítavače množstva kvapalín
Dátum vydania 19.05.2000
Názov meradla Prietočné meradlo na oleje
Typ meradla LM OG
Prihlasovateľ Badger Meter Europa - Ing. Jozef Sabol, SR
Výrobca Badger Meter Europa GmbH, SRN
Platnosť dokumentu 19.05.2010
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk