Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu 320022/127/141/00-391
Indetifikačné číslo meradla 141/00-391
Odbor merania 141 - prietokové meradlá a meracie zostavy na kvapaliny okrem vody, prepočítavače množstva kvapalín
Dátum vydania 19.05.2000
Názov meradla Meracia zostava na výdaj olejov
Typ meradla MDS 2000
Prihlasovateľ Badger Meter Europa - Ing. Jozef Sabol, SR
Výrobca Badger Meter Europa GmbH, SRN
Platnosť dokumentu 19.05.2010
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk