Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/320259/127/131/99-128
Indetifikačné číslo meradla 131/99-128
Odbor merania 131 - odmerné nádoby, výčapné nádoby
Dátum vydania 21.12.1999
Názov meradla Výčapná nádoba sklenená, menovitý objem: 0,05 l
Typ meradla KH-25953
Prihlasovateľ SLOVGLASS, a.s. Poltár, SR
Výrobca SLOVGLASS, a.s. Poltár, VD 03 Katarínska Huta, SR
Platnosť dokumentu 21.12.2009
Čas platnosti overenia bez obmedzenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk