Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu 320032/127/141/00-393
Indetifikačné číslo meradla 141/00-393
Odbor merania 141 - prietokové meradlá a meracie zostavy na kvapaliny okrem vody, prepočítavače množstva kvapalín
Dátum vydania 12.06.2000
Názov meradla Výdajné stojany na kvapaliny
Typ meradla typový rad 390, 395, 587 a 687
Prihlasovateľ GIA, spol. s r.o., SR
Výrobca Wayne Germany - Dresser Europe GmbH, SRN
Platnosť dokumentu 12.06.2010
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk