Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu 310026/127/142/00-402
Indetifikačné číslo meradla 142/00-402
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Dátum vydania 30.05.2000
Názov meradla Jednovtokový lopatkový vodomer na teplú vodu
Typ meradla typový rad E-T...
Prihlasovateľ V.I.Trade, spol. s r.o., SR
Výrobca Hydrometer GmbH, SRN
Platnosť dokumentu 30.05.2010
Čas platnosti overenia 4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk