Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu 310033/127/142/00-405
Indetifikačné číslo meradla 142/00-405
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Dátum vydania 30.05.2000
Názov meradla Jednovtokový lopatkový vodomer na teplú vodu
Typ meradla Volumex VLX 1,5/90.E
Prihlasovateľ PREMEX-IN, a.s., SR
Výrobca PREMEX-IN, a.s., SR
Platnosť dokumentu 30.05.2010
Čas platnosti overenia 4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk