Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu 310035/127/142/00-407
Indetifikačné číslo meradla 142/00-407
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Dátum vydania 30.05.2000
Názov meradla Jednovtokový lopatkový vodomer na teplú vodu
Typ meradla typový rad E-T QN...DNN.90, E-T QN...DNH.90, E-T QN...DNH.90.K
Prihlasovateľ PREMEX-IN, a.s., SR
Výrobca PREMEX-IN, a.s., SR, Spanner-Pollux GmbH, SRN
Platnosť dokumentu 30.05.2010
Čas platnosti overenia 4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk