Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu 310038/127/142/00-408
Indetifikačné číslo meradla 142/00-408
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Dátum vydania 22.06.2000
Názov meradla Združený vodomer na studenú vodu
Typ meradla WPVD 3=1
Prihlasovateľ PREMEX-IN, a.s., SR
Výrobca H. Meinecke AG, SRN
Platnosť dokumentu 22.05.2010
Čas platnosti overenia 6 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk