Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/310005/127/311/99-075
Indetifikačné číslo meradla 311/99-075
Odbor merania 311 - merače tepla
Dátum vydania 14.01.1999
Názov meradla Kompaktný merač tepla
Typ meradla PolluCom M, PolluCom MX
Prihlasovateľ PREMEX-IN, a.s., SR
Výrobca SPANNER-POLLUX GmbH, SRN
Platnosť dokumentu 14.01.2009
Čas platnosti overenia 4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk