Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/310254/127/142/99-220
Indetifikačné číslo meradla 142/99-220
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Dátum vydania 20.12.1999
Názov meradla Jednovtokový lopatkový vodomer na studenú vodu
Typ meradla SU 4
Prihlasovateľ TECHNOSPOL SLOVAKIA, s.r.o., SR
Výrobca SCHLUMBERGER INDUSTRIES S.r.l., Taliansko
Platnosť dokumentu 20.12.2009
Čas platnosti overenia 6 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk