Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/320268/127/128/99-262
Indetifikačné číslo meradla 128/99-262
Odbor merania 128 - elektronické váhy
Dátum vydania 17.12.1999
Názov meradla Elektromechanické váhy s neautomatickou činnosťou s elektronickou vyhodnocovacou jednotkou
Typ meradla JVT 10
Prihlasovateľ Ing. Janiš Jaromír - Elektronické zariadenia a váhy, SR
Výrobca Ing. Janiš Jaromír - Elektronické zariadenia a váhy, SR
Platnosť dokumentu 17.12.2009
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk