Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/350024/126/1420/98-854
Indetifikačné číslo meradla 1420/98-854
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Dátum vydania 20.08.1998
Názov meradla Viacvtokový mokrobežný vodomer na studenú vodu
Typ meradla M-N QN XN
Prihlasovateľ PREMEX-IN, a.s., SR
Výrobca PREMEX-IN, a.s., SR
Platnosť dokumentu 31.12.2008
Čas platnosti overenia 6 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk