Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/320033/127/128/98-295
Indetifikačné číslo meradla 128/98-295
Odbor merania 128 - elektronické váhy
Dátum vydania 07.12.1998
Názov meradla Elektronické váhy s neautomatickou činnosťou
Typ meradla OEC
Prihlasovateľ TAKAL - váhy, spol. s r.o., SR
Výrobca Universal Weight Enterprise, Taiwan
Platnosť dokumentu 07.12.2008
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk