Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu 320028/127/141/00-310
Indetifikačné číslo meradla 141/00-310
Odbor merania 141 - prietokové meradlá a meracie zostavy na kvapaliny okrem vody, prepočítavače množstva kvapalín
Dátum vydania 30.05.2000
Názov meradla Kontrolné objemové liehové meradlo
Typ meradla KOLM 20L
Prihlasovateľ TEPRON, s.r.o., SR
Výrobca TEPRON, s.r.o., SR
Platnosť dokumentu 27.07.2008
Čas platnosti overenia 3 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk