Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu 320045/127/141/00-078
Indetifikačné číslo meradla 141/00-078
Odbor merania 141 - prietokové meradlá a meracie zostavy na kvapaliny okrem vody, prepočítavače množstva kvapalín
Dátum vydania 16.06.2000
Názov meradla Výdajné stojany na skvapalnené plyny
Typ meradla DPBA 050 LE a DPC 050 LE
Prihlasovateľ DOKO-SK, spol. s r.o., SR
Výrobca Nuovo Pignone, S.p.A., Taliansko
Platnosť dokumentu 16.06.2010
Čas platnosti overenia 1 rok
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk