Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu 350310/126/212/00-074
Indetifikačné číslo meradla 212/00-074
Odbor merania 212 - meracie transformátory
Dátum vydania 12.04.2000
Názov meradla Merací transformátor napätia
Typ meradla 4 MR 54
Prihlasovateľ Siemens, s.r.o., SR
Výrobca WTW - Wandler und Transformatorenwerk Wirges GmbH, SRN
Platnosť dokumentu 21.04.2008
Čas platnosti overenia bez obmedzenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk