Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu 320039/127/351/00-002
Indetifikačné číslo meradla 351/00-002
Odbor merania 351 - pH metre
Dátum vydania 29.09.2000
Názov meradla Mikroprocesorové pH metre
Typ meradla HI 9017, HI 9318
Prihlasovateľ I.P.U. Bratislava, a.s., SR
Výrobca HANNA Instruments S.p.A., Taliansko
Platnosť dokumentu 29.09.2010
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk