Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu 350311/126/221/00-062
Indetifikačné číslo meradla 221/00-062
Odbor merania 221 - elektromery
Dátum vydania 30.06.2000
Názov meradla Statický jednofázový elektromer
Typ meradla Y120i
Prihlasovateľ FELS, spol. s r.o., SR
Výrobca Enermet OY, Fínsko
Platnosť dokumentu 12.08.2008
Čas platnosti overenia 5 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk