Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu 350321/126/221/00-065
Indetifikačné číslo meradla 221/00-065
Odbor merania 221 - elektromery
Dátum vydania 30.06.2000
Názov meradla Jednofázový indukčný elektromer
Typ meradla 7AA50
Prihlasovateľ Siemens, s.r.o., SR
Výrobca MPE-I, s.r.o., ČR
Platnosť dokumentu 13.01.2009
Čas platnosti overenia 16 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk