Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu 350324/126/212/2000-076
Indetifikačné číslo meradla 212/2000-076
Odbor merania 212 - meracie transformátory
Dátum vydania 29.06.2000
Názov meradla Merací transformátor prúdu
Typ meradla EASG 24-10
Prihlasovateľ ABB Elektro, s.r.o., SR
Výrobca Wandler und Transformatorenwerk Wirges GmbH, SRN
Platnosť dokumentu 29.09.2008
Čas platnosti overenia bez obmedzenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk