Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu 350323/126/212/2000-075
Indetifikačné číslo meradla 212/2000-075
Odbor merania 212 - meracie transformátory
Dátum vydania 29.06.2000
Názov meradla Merací transformátor napätia
Typ meradla EVEG 24-21
Prihlasovateľ ABB Elektro, s.r.o., SR
Výrobca Wandler und Transformatorenwerk Wirges GmbH, SRN
Platnosť dokumentu 12.01.2009
Čas platnosti overenia bez obmedzenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk