Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu 350301/126/142/00-096
Indetifikačné číslo meradla 142/00-096
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Dátum vydania 30.06.2000
Názov meradla Vírový prietokomer
Typ meradla 8800 005 Smart Vortex
Prihlasovateľ Fisher-Rosemount, s.r.o., SR
Výrobca Rosemount Inc., USA
Platnosť dokumentu 30.06.2010
Čas platnosti overenia 6 rokov/4 roky/4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk