Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/350103/126/142/99-219
Indetifikačné číslo meradla 142/99-219
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Dátum vydania 07.12.1999
Názov meradla Prietokomerné teleso merača tepla
Typ meradla SD
Prihlasovateľ Energo Controls, s.r.o., SR
Výrobca Schlumberger Industries, Francúzsko
Platnosť dokumentu 29.10.2006
Čas platnosti overenia 4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk