Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu 350305/126/212/2000-002
Indetifikačné číslo meradla 212/2000-002
Odbor merania 212 - meracie transformátory
Dátum vydania 29.05.2000
Názov meradla Merací transformátor prúdu pre prevod 800/5 A a menovitú záťaž 15 VA
Typ meradla MTP
Prihlasovateľ ZPA Transformátory, s.r.o., SR
Výrobca ZPA Transformátory, s.r.o., SR
Platnosť dokumentu 24.05.2010
Čas platnosti overenia bez obmedzenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk