Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu 350315/126/221/2000-053
Indetifikačné číslo meradla 221/2000-053
Odbor merania 221 - elektromery
Dátum vydania 29.05.2000
Názov meradla Statický trojfázový elektromer
Typ meradla ETS, vyhotovenia ETS 410, ETS 420, ETS 310, ETS 320
Prihlasovateľ Křižík, a.s., SR
Výrobca Křižík, a.s., SR
Platnosť dokumentu 26.08.2009
Čas platnosti overenia 5 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk