Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu 350316/126/143/00-152
Indetifikačné číslo meradla 143/00-152
Odbor merania 143 - plynomery, prepočítavače objemu plynu
Dátum vydania 23.05.2000
Názov meradla Prepočítavač množstva plynu
Typ meradla ELCOR-94
Prihlasovateľ SPP Servis, a.s., SR
Výrobca ELGAS, s.r.o., ČR
Platnosť dokumentu 13.05.2006
Čas platnosti overenia 5 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk