Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/350014/126/212/98-046
Indetifikačné číslo meradla 212/98-046
Odbor merania 212 - meracie transformátory
Dátum vydania 30.11.1998
Názov meradla Merací transformátor prúdu
Typ meradla TAG
Prihlasovateľ Schneider Electric Slovakia, s.r.o., SR
Výrobca Magrini Galileo, Groupe Schneider, Taliansko
Platnosť dokumentu 31.12.2008
Čas platnosti overenia bez obmedzenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk