Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/350026/126/212/98-054
Indetifikačné číslo meradla 212/98-054
Odbor merania 212 - meracie transformátory
Dátum vydania 25.09.1998
Názov meradla Merací transformátor napätia
Typ meradla TJC 4 a TJC 6
Prihlasovateľ ABB EJF, a.s., ČR
Výrobca ABB EJF, a.s., ČR
Platnosť dokumentu 31.12.2008
Čas platnosti overenia bez obmedzenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk