Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/350015/126/212/98-064
Indetifikačné číslo meradla 212/98-064
Odbor merania 212 - meracie transformátory
Dátum vydania 09.10.1998
Názov meradla Merací transformátor napätia
Typ meradla SVS 123, SVS 245, SVS 420
Prihlasovateľ Elektrovod Bratislava, a.s., SR
Výrobca Haefely Trench Messwandlerbau GmbH, SRN
Platnosť dokumentu 31.12.2008
Čas platnosti overenia bez obmedzenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk