Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/350016/126/212/98-065
Indetifikačné číslo meradla 212/98-065
Odbor merania 212 - meracie transformátory
Dátum vydania 09.10.1998
Názov meradla Kombinovaný merací transformátor prúdu a napätia
Typ meradla SVAS 123, SVAS 245, SVAS 420
Prihlasovateľ Elektrovod Bratislava, a.s., SR
Výrobca Haefely Trench Messwandlerbau GmbH, SRN
Platnosť dokumentu 31.12.2008
Čas platnosti overenia bez obmedzenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk