Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/320036/127/128/98-302
Indetifikačné číslo meradla 128/98-302
Odbor merania 128 - elektronické váhy
Dátum vydania 07.12.1998
Názov meradla Elektronické váhy s neautomatickou činnosťou
Typ meradla TAKAL/PS, TAKAL/PM
Prihlasovateľ TAKAL - váhy, spol. s r.o., SR
Výrobca TAKAL - váhy, spol. s r.o., SR
Platnosť dokumentu 07.12.2008
Čas platnosti overenia 2 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk