Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/350010/126/1420/99-935
Indetifikačné číslo meradla 1420/99-935
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Dátum vydania 15.03.1999
Názov meradla Viacvtokový mokrobežný vodomer na studenú vodu
Typ meradla MNK-ROLLPRO
Prihlasovateľ Zenner Bratislava, s.r.o., SR
Výrobca Karl Adolf Zenner Wasserzählerfabrik, SRN
Platnosť dokumentu 15.03.2004
Čas platnosti overenia 6 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk