Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/320045/127/131/98-019
Indetifikačné číslo meradla 131/98-019
Odbor merania 131 - odmerné nádoby, výčapné nádoby
Dátum vydania 15.12.1998
Názov meradla Výčapné nádoby sklenené, menovitý objem: 0,03/0,05 l, 0,04 l, 0,03 l, 0,2 l
Typ meradla KH-25900 (3 typy), KH-25927 (1 typ)
Prihlasovateľ SLOVGLASS, a.s., SR
Výrobca SLOVGLASS, a.s., Poltár, VD 03 Katarínska Huta, SR
Platnosť dokumentu 15.12.2008
Čas platnosti overenia bez obmedzenia
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk