Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/350011/126/142/99-285
Indetifikačné číslo meradla 142/99-285
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Dátum vydania 15.03.1999
Názov meradla Domový vodomer Zenner Zahler Patrol
Typ meradla PATROL kapslový Qn 2,5
Prihlasovateľ Zenner Bratislava, s.r.o., SR
Výrobca Karl Adolf Zenner Wasserzählerfabrik, SRN
Platnosť dokumentu 15.12.2005
Čas platnosti overenia 6 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk