Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/350003/126/451/98-027
Indetifikačné číslo meradla 451/98-027
Odbor merania 451 - analyzátory výfukových plynov motorových vozidiel
Dátum vydania 22.12.1998
Názov meradla Analyzátor výfukových plynov motorových vozidiel
Typ meradla MOTORSCAN MULTEX MOD.8010
Prihlasovateľ Technology garage Slovakia, s.r.o., SR
Výrobca Master Engineering S.r.l., Taliansko
Platnosť dokumentu 31.12.2008
Čas platnosti overenia 6 mesiacov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk