Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/350019/126/221/98-047
Indetifikačné číslo meradla 221/98-047
Odbor merania 221 - elektromery
Dátum vydania 15.12.1998
Názov meradla Kombinovaný elektromer
Typ meradla ZMB 310 / ZFB 310
Prihlasovateľ SIEMENS, s.r.o., SR
Výrobca SIEMENS METERING AG, Švajčiarsko
Platnosť dokumentu 31.12.2008
Čas platnosti overenia 5 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk