Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/350035/126/142/98-279
Indetifikačné číslo meradla 142/98-279
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Dátum vydania 09.10.1998
Názov meradla Skrutkový horizontálny vodomer na studenú vodu
Typ meradla WP-MF
Prihlasovateľ V.I.Trade, spol. s r.o., SR
Výrobca HYDROMETER GmbH, SRN
Platnosť dokumentu 31.12.2008
Čas platnosti overenia 6 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk