Detail CERT certifikátu

Číslo certifikátu C/350008/126/142/99-345
Indetifikačné číslo meradla 142/99-345
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Dátum vydania 07.12.1999
Názov meradla Vírový prietokomer
Typ meradla SVM 3000 PLUS
Prihlasovateľ Honeywell, spol. s r.o., SR
Výrobca Honeywell Espace Industriel Nord, Francúzsko
Platnosť dokumentu 07.12.2009
Čas platnosti overenia 6 rokov/4 roky/4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk