Databáza CERT

Indetifikačné číslo meradla Názov meradla Typ meradla Výrobca Dátum vydania
212/2000-002 Merací transformátor prúdu pre prevod 800/5 A a menovitú záťaž 15 VA MTP ZPA Transformátory, s.r.o., SR 29.05.2000 pdf dokument
141/00-177 Výdajné stojany na kvapaliny typový rad H Tokheim, Holandsko 29.05.2000 pdf dokument
221/2000-053 Statický trojfázový elektromer ETS, vyhotovenia ETS 410, ETS 420, ETS 310, ETS 320 Křižík, a.s., SR 29.05.2000 pdf dokument
311/00-097 Elektronický merač tepla MULTICAL, typ 66-. Kamstrup A/S, Dánsko 29.05.2000 pdf dokument
311/00-096 Elektronický merač tepla INFOCAL 5 Danfoss A/S, Dánsko 29.05.2000 pdf dokument
143/00-152 Prepočítavač množstva plynu ELCOR-94 ELGAS, s.r.o., ČR 23.05.2000 pdf dokument
141/00-391 Meracia zostava na výdaj olejov MDS 2000 Badger Meter Europa GmbH, SRN 19.05.2000 pdf dokument
141/00-390 Prietočné meradlo na oleje LM OG Badger Meter Europa GmbH, SRN 19.05.2000 pdf dokument
142/00-401 Združený vodomer na studenú vodu ISOFLO Schlumberger - Water & Heat, Francúzsko 29.04.2000 pdf dokument
142/00-398 Jednovtokový elektronický lopatkový vodomer na studenú vodu SIKRA, typ ETK-E Karl Adolf Zenner Wasserzählerfabrik GmbH, SRN 27.04.2000 pdf dokument
142/00-396 Jednovtokový elektronický lopatkový vodomer na teplú vodu SIKRA, typ ETW-E Karl Adolf Zenner Wasserzählerfabrik GmbH, SRN 27.04.2000 pdf dokument
142/00-399 Združený vodomer na studenú vodu WPV-TURBO-MF Karl Adolf Zenner Wasserzählerfabrik GmbH, SRN 27.04.2000 pdf dokument
131/00-019 Výčapná nádoba sklenená, menovitý objem: 0,02 l/0,04 l KH-25900 SLOVGLASS, a.s. Poltár, VD 03 Katarínska Huta, SR 14.04.2000 pdf dokument
142/00-397 Skrutkový vertikálny vodomer na teplú vodu WS-XKA Hydrometer GmbH, SRN 12.04.2000 pdf dokument
212/00-074 Merací transformátor napätia 4 MR 54 WTW - Wandler und Transformatorenwerk Wirges GmbH, SRN 12.04.2000 pdf dokument
142/00-395 Skrutkový vertikálny vodomer na studenú vodu WI Karl Adolf Zenner Wasserzählerfabrik GmbH, SRN 12.04.2000 pdf dokument
142/00-394 Skrutkový horizontálny vodomer na studenú vodu typový rad WPH-... Karl Adolf Zenner Wasserzählerfabrik GmbH, SRN 12.04.2000 pdf dokument
212/00-073 Merací transformátor prúdu 4 MA 74 WTW - Wandler und Transformatorenwerk Wirges GmbH, SRN 12.04.2000 pdf dokument
111/99-016 Odvaľovacie meradlo na meranie dĺžky káblov K1m/M1-e 9823 KABLO ELEKTRO Velké Meziříčí, s.r.o., ČR 30.12.1999 pdf dokument
142/99-314 Viacvtokový suchobežný vodomer na teplú vodu do 130 st. C M-T AN, M-T SAN, M-T ANF, M-T FAN Spanner Pollux GmbH, SRN 30.12.1999 pdf dokument
142/99-326 Vodomer na studenú a teplú vodu a elektronickým snímaním prietoku VENTURI - JUMBO VJ 25, VJ 50, VJ 80 Trasco, spol. s r.o., ČR 30.12.1999 pdf dokument
142/99-324 Vodomer na studenú vodu s elektronickým snímaním prietoku KA 1387 Trasco, spol. s r.o., ČR 30.12.1999 pdf dokument
142/99-325 Vodomer na teplú vodu s elektronickým snímaním prietoku KA 1387 Trasco, spol. s r.o., ČR 30.12.1999 pdf dokument
142/99-169 Vírový prietokomer Prowirl 70 Endress + Hauser Flowtec AG, Švajčiarsko 30.12.1999 pdf dokument
142/99-381 Jednovtokový suchobežný vodomer JS 130, JS 130-NK PoWoGaz S.A., Fabryka Wodomierzy, Poľsko 30.12.1999 pdf dokument
142/99-380 Jednovtokový suchobežný vodomer na teplú vodu JS-90, JS-90-NK PoWoGaz S.A., Fabryka Wodomierzy, Poľsko 30.12.1999 pdf dokument
142/99-379 Jednovtokový suchobežný vodomer na studenú vodu JS, JS-NK Qn = 1,5 a 2,5 m3/h PoWoGaz S.A., Fabryka Wodomierzy, Poľsko 30.12.1999 pdf dokument
142/99-378 Jednovtokový suchobežný vodomer JS, JS-NK PoWoGaz S.A., Fabryka Wodomierzy, Poľsko 30.12.1999 pdf dokument
221/99-058 Trojfázový elektromer indukčný na meranie jalovej energie ET 424J KŘIŽÍK, a.s., SR 30.12.1999 pdf dokument
221/99-061 Trojfázový elektromer indukčný na meranie činnej energie s elektronickým meračom maxima CM ET 321..CM KŘIŽÍK, a.s., SR 30.12.1999 pdf dokument
143/99-332 Plynomer s rotačnými piestami Delta Schlumberger Rombach GmbH, SRN 30.12.1999 pdf dokument
142/99-313 Viacvtokový suchobežný vodomer na teplú vodu do 90 st. C M-T AN, M-T SAN, M-T ANF, M-T FAN Spanner Pollux GmbH, SRN 30.12.1999 pdf dokument
221/99-059 Trojfázový elektromer indukčný na meranie jalovej energie ET 321J KŘIŽÍK, a.s., SR 30.12.1999 pdf dokument
142/99-334 Vírový prietokomer Prowirl 77 Endress+Hauser Flowtec AG, Švajčiarsko 30.12.1999 pdf dokument
221/99-060 Trojfázový elektromer indukčný na meranie činnej energie s elektronickým meračom maxima CM ET 424..CM KŘIŽÍK, a.s., SR 30.12.1999 pdf dokument
142/99-328 Indukčný prietokomer SIMA FC 2 SIMA servis, spol. s r.o., ČR 30.12.1999 pdf dokument
311/99-082 Matematický člen INMAT 51, typ 451 ZPA Nová Paka, a.s., ČR 30.12.1999 pdf dokument
143/99-157 Axiálny turbínový plynomer ATPE ABB Energo, s.r.o., ČR 29.12.1999 pdf dokument
172/99-055 Prístroj na meranie krvného tlaku - ortuťový AMIDO SAN-SPH/M 7504 Wenzhou Ouhal Medical Measuring Implement Co. Ltd., Čína 29.12.1999 pdf dokument
143/99-365 Turbínový plynomer TRZ, TRZ-IFS PREMAGAS, s.r.o., SR 29.12.1999 pdf dokument
173/99-1360 Tlakový prevodník 3051, vo vyhotovení CD, CG, PD, PG, TA, TG, CA, L FISHER - ROSEMOUNT GmbH&Co, USA 29.12.1999 pdf dokument
172/99-056 Prístroj na meranie krvného tlaku AMIDO SAN-SPH/A 7503 Wenzhou Ouhal Medical Measuring Implement Co. Ltd., Čína 29.12.1999 pdf dokument
1433/99-527 Radiálny turbínový plynomer RTPE G-65 ABB Energo, s.r.o., ČR 29.12.1999 pdf dokument
143/99-294 Počítač prietoku plynu SOLARTRON 7951 Solartron Transducers Ltd., Veľká Británia 27.12.1999 pdf dokument
142/99-386 Skrutkový horizontálny vodomer na teplú vodu WS-X PoWoGaz S.A., Poľsko 23.12.1999 pdf dokument
142/99-367 Viacvtokový vodomer na teplú vodu M-TX, M-TXKA, M-THXKA, M-TSX, M-TSXKA, M-TSHXKA, M-TFX, M-TFXKA, M-TFHXKA HYDROMETER GmbH, SRN 23.12.1999 pdf dokument
142/99-279 Skrutkový horizontálny vodomer na studenú vodu WP-MF, WPH-MF HYDROMETER GmbH, SRN 23.12.1999 pdf dokument
131/99-123 Výčapná nádoba sklenená, menovitý objem: 0,5 l KH-25965 SLOVGLASS, a.s. Poltár, VD 03 Katarínska Huta, SR 23.12.1999 pdf dokument
142/99-387 Viacvtokový vodomer na studenú vodu M-NR, M-NSR, M-NFR, M-NRK a M-NSRK HYDROMETER GmbH, SRN 23.12.1999 pdf dokument
141/99-253 Kontrolné objemové liehové meradlo OLM 4Ti TEPRON, spol. s r.o., SR 22.12.1999 pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk