Databáza CERT

Indetifikačné číslo meradla Názov meradla Typ meradla Výrobca Dátum vydania
131/99-109 Odmerné sklo - pipety, nedelené (0.5,1,2,5,10,25,50,100,200), delené (1,2,5,10,25), sedimentačné (5,11) cm3 Technosklo, s.r.o., ČR 22.12.1999 pdf dokument
131/99-107 Odmerné sklo - odmerné banky, menovité objemy: (5,10,25,50,100,200,250,500,1000,2000) cm3 Sklárny Kavalier, a.s., ČR 22.12.1999 pdf dokument
131/99-108 Odmerné sklo - byrety - rovné s priamym/postranným kohútom, menovité objemy: (1, 2, 5, 10, 25, 50, 100) cm3 Technosklo, s.r.o., ČR 22.12.1999 pdf dokument
141/99-253 Kontrolné objemové liehové meradlo OLM 4Ti TEPRON, spol. s r.o., SR 22.12.1999 pdf dokument
128/99-284 Elektronické váhy s neautomatickou činnosťou LP-...-CN, LP-...-CF a LP-...-CNT METTLER TOLEDO CHANGZHOU SCALE Ltd., Čína 21.12.1999 pdf dokument
311/99-083 Merač tepla SIMA HC 2 SIMA servis, spol. s r.o., ČR 21.12.1999 pdf dokument
128/99-329 Elektromechanické váhy s neautomatickou činnosťou s vyhodnocovacou jednotkou typ S20-2740 S20-2740 SOEHNLE Waagen GmbH&Co, SRN 21.12.1999 pdf dokument
131/99-128 Výčapná nádoba sklenená, menovitý objem: 0,05 l KH-25953 SLOVGLASS, a.s. Poltár, VD 03 Katarínska Huta, SR 21.12.1999 pdf dokument
131/99-127 Výčapná nádoba sklenená, menovitý objem: 0,5 l KH-26012 SLOVGLASS, a.s. Poltár, VD 03 Katarínska Huta, SR 21.12.1999 pdf dokument
311/99-076 Merač spotreby tepla MT 500 EESA, s.r.o., ČR 21.12.1999 pdf dokument
128/99-328 Elektronické váhy s neautomatickou činnosťou s elektronickou vyhodnocovacou jednotkou Mettler-Toledo, typ PANTHER TEN... TENZONA, spol. s r.o., SR 20.12.1999 pdf dokument
142/99-220 Jednovtokový lopatkový vodomer na studenú vodu SU 4 SCHLUMBERGER INDUSTRIES S.r.l., Taliansko 20.12.1999 pdf dokument
142/99-221 Jednovtokový lopatkový vodomer na teplú vodu TU 4 SCHLUMBERGER INDUSTRIES S.r.l., Taliansko 20.12.1999 pdf dokument
142/99-355 Viacvtokový vodomer na studenú vodu MT QN...XTN, MST QN...XTN Spanner Pollux GmbH, SRN 20.12.1999 pdf dokument
128/99-313 Elektronické obchodné váhy ECOCELL R-220 Shanghai YAMATO SCALE Co. Ltd., Čína 20.12.1999 pdf dokument
351/99-015 Mikroprocesorové pH-metre MP 220, MP 225, MP 230, MA 235, MPC 227, MI 229 METTLER TOLEDO AG, Švajčiarsko, CHIRON DIAGNOSTIC Ltd., Veľká Británia 20.12.1999 pdf dokument
128/99-330 Mostové váhy KCKV-T98 TENZONA, spol. s r.o., SR 20.12.1999 pdf dokument
141/99-389 Objemové prietočné meradlo na skvapalnené plyny MA-7 S.A.M.P.I. S.p.A., Taliansko 20.12.1999 pdf dokument
128/99-262 Elektromechanické váhy s neautomatickou činnosťou s elektronickou vyhodnocovacou jednotkou JVT 10 Ing. Janiš Jaromír - Elektronické zariadenia a váhy, SR 17.12.1999 pdf dokument
128/99-276 Automatické koľajové váhy SIRIUS PFISTER WAAGEN GmbH, SRN 17.12.1999 pdf dokument
131/99-122 Výčapná nádoba sklenená, menovitý objem: 0,5 l KH-25999 SLOVGLASS, a.s., Poltár, VD 03 Katarínska Huta, SR 16.12.1999 pdf dokument
131/99-121 Výčapná nádoba sklenená, menovitý objem: 0,2 l KH-25964 SLOVGLASS, a.s., Poltár, VD 03 Katarínska Huta, SR 16.12.1999 pdf dokument
142/99-356 Elektromagnetický prietokomer na meranie pretečeného množstva vody MP 403 MERIS, spol. s r.o., SR 15.12.1999 pdf dokument
141/99-357 Elektromagnetický prietokomer na meranie pretečeného množstva kvapaliny MP 403 MERIS, spol. s r.o., SR 15.12.1999 pdf dokument
311/99-089 Kapsľový kompaktný elektronický merač tepla Delta-Tech Compact II TECHEM AG, SRN 14.12.1999 pdf dokument
311/99-088 Kompaktný elektronický merač tepla Delta-Tech Compact II, typ WZM, WZM-S a WZM-F TECHEM AG, SRN 14.12.1999 pdf dokument
128/99-327 Elektronické váhy s neautomatickou činnosťou s elektronickou vyhodnocovacou jednotkou Mettler Toledo, typ SPIDER TEN... TENZONA, spol. s r.o., SR 10.12.1999 pdf dokument
142/99-377 Viacvtokový mokrobežný vodomer na studenú vodu SV 3-5 VO-RE VODO-REGULA, s.r.o., ČR 10.12.1999 pdf dokument
142/99-219 Prietokomerné teleso merača tepla SD Schlumberger Industries, Francúzsko 07.12.1999 pdf dokument
142/99-345 Vírový prietokomer SVM 3000 PLUS Honeywell Espace Industriel Nord, Francúzsko 07.12.1999 pdf dokument
143/99-374 Priemyselný membránový plynomer, veľkosť G 6, G 10, G 16, G 25 BK G. Kromschröder AG, SRN 06.12.1999 pdf dokument
142/99-299 Dvojokruhový indukčný prietokomer DF 20 MERES, s.r.o., SR 02.12.1999 pdf dokument
128/99-326 Elektronické obchodné váhy FTS... SJPSI, Shang Chuen Weighing Machine CO., LTD, Taiwan 29.11.1999 pdf dokument
128/99-323 Elektronické váhy 3. triedy presnosti s neautomatickou činnosťou typový rad VIPER METTLER TOLEDO GmbH, Švajčiarsko 25.11.1999 pdf dokument
128/99-256 Elektronické váhy 1. triedy presnosti s neautomatickou činnosťou typový rad Explorer, Voyager METTLER TOLEDO GmbH, Švajčiarsko 25.11.1999 pdf dokument
128/99-265 Elektronické váhy 2. triedy presnosti s neautomatickou činnosťou typový rad B METTLER TOLEDO GmbH, Švajčiarsko 25.11.1999 pdf dokument
131/99-126 Výčapná nádoba sklenená, menovitý objem: 0,3 l Boston Seidel SAHM Č.S., ČR 25.11.1999 pdf dokument
131/99-125 Výčapná nádoba sklenená, menovitý objem: 0,3 l Cola Becher SAHM Č.S., ČR 25.11.1999 pdf dokument
128/99-257 Elektronické váhy 2. triedy presnosti s neautomatickou činnosťou typový rad Explorer, Voyager METTLER TOLEDO GmbH, Švajčiarsko 25.11.1999 pdf dokument
128/99-315 Elektromechanické váhy séria TH, typ TH 12, TH 20 TONAVA, a.s., ČR 22.11.1999 pdf dokument
128/99-314 Elektromechanické váhy séria TH, typ TH 200 TONAVA, a.s., ČR 22.11.1999 pdf dokument
142/99-376 Skrutkový vertikálny vodomer na teplú vodu typový rad WS-XKA HYDROMETER GmbH, SRN 12.11.1999 pdf dokument
321/99-029 Odporové snímače teploty typový rad WTS... M.K.Juchheim GmbH&Co., SRN 12.11.1999 pdf dokument
142/99-375 Skrutkový horizontálny vodomer na teplú vodu typový rad WP/WPH-XKA Hydrometer GmbH, SRN 12.11.1999 pdf dokument
142/99-376 Skrutkový vertikálny vodomer na teplú vodu typový rad WS-XKA HYDROMETER GmbH, SRN 12.11.1999 pdf dokument
311/99-087 Kompaktný merač tepla MEGATRON-2 Siemens Landis & Staefa electronic GmbH, SRN 12.11.1999 pdf dokument
142/99-376 Skrutkový vertikálny vodomer na teplú vodu typový rad WS-XKA HYDROMETER GmbH, SRN 12.11.1999 pdf dokument
212/99-071 Merací transformátor napätia VCO 24 ARTECHE Electrotécnica Arteche Hermanos, S.A., Španielsko 05.11.1999 pdf dokument
212/99-072 Merací transformátor prúdu CTS HOLEC Middenspanning B.V., Holandsko 05.11.1999 pdf dokument
143/99-1178 Turbínový plynomer D Premagas, s.r.o., SR 02.11.1999 pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk