Databáza CERT

Indetifikačné číslo meradla Názov meradla Typ meradla Výrobca Dátum vydania
128/98-294 Elektronické obchodné váhy OEP Universal Weight Enterprise, Taiwan 14.10.1998 pdf dokument
212/98-063 Merací transformátor prúdu SAS 123, SAS 245, SAS 420 Haefely Trench Messwandlerbau GmbH, SRN 09.10.1998 pdf dokument
212/98-064 Merací transformátor napätia SVS 123, SVS 245, SVS 420 Haefely Trench Messwandlerbau GmbH, SRN 09.10.1998 pdf dokument
212/98-065 Kombinovaný merací transformátor prúdu a napätia SVAS 123, SVAS 245, SVAS 420 Haefely Trench Messwandlerbau GmbH, SRN 09.10.1998 pdf dokument
142/98-279 Skrutkový horizontálny vodomer na studenú vodu WP-MF HYDROMETER GmbH, SRN 09.10.1998 pdf dokument
212/98-053 Merací transformátor prúdu TPU 4 a TPU 6 ABB EJF, a.s., ČR 02.10.1998 pdf dokument
212/98-054 Merací transformátor napätia TJC 4 a TJC 6 ABB EJF, a.s., ČR 02.10.1998 pdf dokument
212/98-052 Merací transformátor napätia TJP 4.1 a TJP 4.2 ABB EJF, a.s., ČR 25.09.1998 pdf dokument
212/98-053 Merací transformátor prúdu TPU 4 a TPU 6 ABB EJF, a.s., ČR 25.09.1998 pdf dokument
212/98-054 Merací transformátor napätia TJC 4 a TJC 6 ABB EJF, a.s., ČR 25.09.1998 pdf dokument
212/98-055 Merací transformátor napätia TDC 4 a TDC 6 ABB EJF, a.s., ČR 25.09.1998 pdf dokument
128/98-299 Elektromechanické váhy s neautomatickou činnosťou s elektronickou vyhodnocovacou jednotkou Mettler-Toledo, typ ID3sTx Mettler-Toledo ID3sTx METTLER-TOLEDO GmbH, SRN 23.09.1998 pdf dokument
128/98-298 Elektromechanické váhy s neautomatickou činnosťou s elektronickou vyhodnocovacou jednotkou Precia, typ X942-B Precia X942-B WESICO, spol. s r.o., SR 22.09.1998 pdf dokument
351/98-009 Mikroprocesorové laboratórne a prenosné pH-metre pH 320, pH 323, pH 325, pH 330, pH 340, pH 340/ION, pH 526, pH 538, pH597, pH597-S, pH197, pH197-S, MultiLine P4, MultiLab 540, MultiLab P3, P4, P5 WTW GmbH, SRN 30.08.1998 pdf dokument
351/98-010 Mikroprocesorové laboratórne a prenosné pH-metre pH 3000, PMX 3000/pH, PMX 3000/ION, pH 540 GLP WTW GmbH, SRN 30.08.1998 pdf dokument
1420/98-854 Viacvtokový mokrobežný vodomer na studenú vodu M-N QN XN PREMEX-IN, a.s., SR 20.08.1998 pdf dokument
128/98-281 Elektromechanické váhy s neautomatickou činnosťou s elektronickou vyhodnocovacou jednotkou Mettler-Toledo, typ 8530 TEN... TENZONA, spol. s r.o., SR 17.08.1998 pdf dokument
141/98-310 Kontrolné objemové liehové meradlo KOLM 20L TEPRON, spol. s r.o., SR 27.07.1998 pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk