Databáza TSK
Značka schváleného typu Číslo revízie Názov meradla Typ meradla Výrobca Dátum vydania
TSK 441/21 - 088 - Integrálny dozimetrický systém OSL InLight LANDAUER, Francúzsko 25.03.2021 pdf dokument
TSK 143/21 - 070 - Výdajný stojan pre stlačený zemný plyn CNG OCEAN BMP 40xx.Oxx/CNG Tatsuno Europe, a. s., Česká republika 23.03.2021 pdf dokument
P TSK 142/21 - 151 - Dvojokruhový indukčný prietokomer JTF 20M JUSTUR, spol. s r. o., Slovenská republika 19.03.2021 pdf dokument
TSK 221/21 - 142 - Jednofázový statický elektromer EGM-3000 POLL s. r. o., Česká republika 04.03.2021 pdf dokument
TSK 162/21 - 026 - Merač rýchlosti cestných motorových vozidiel SYDO Traffic Velocity Z ZTS Elektronika SKS, s. r. o., Slovensko; GEMOS CZ, spol. s r. o., Česká republika 26.02.2021 pdf dokument
TSK 221/18 - 132 1 Trojfázový statický elektromer LZQJ-XC EMH metering GmbH & Co. KG, Nemecko 18.02.2021 pdf dokument
TSK 441/21 - 087 - Monitor vzácnych plynov NGM-2000 K1061 - 03 VF, a. s., Česká republika 12.02.2021 pdf dokument
TSK 212/21 - 173 - Merací transformátor napätia GSEFBC 25 ER RITZ Messwandler Dresden GmbH., Nemecko 09.02.2021 pdf dokument
TSK 212/21 - 172 - Merací transformátor prúdu UGSSF 708 RITZ Messwandler Dresden GmbH., Nemecko 27.01.2021 pdf dokument
TSK 212/21 - 171 - Merací transformátor napätia VGM24 Dr. techn. Josef Zelisko GmbH., Rakúsko 21.01.2021 pdf dokument
TSk 212/21 - 170 - Merací transformátor prúdu CGT01A3 Dr. techn. Josef Zelisko GmbH., Rakúsko 19.01.2021 pdf dokument
TSK 441/20 - 086 - Monitor kvapalných výpustí BAI 9125 Berthold Technologies GmbH. & Co. KG, Nemecko 21.12.2020 pdf dokument
TSK 174/20 - 018 - Tlakomer na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel EURODAINU Schrader s. a. s., Francúzsko 21.12.2020 pdf dokument
TSK 141/20 - 099 - Indukčný prietokomer MUT2200el; MUT2300 Euromag International, s. r. l., Taliansko 16.12.2020 pdf dokument
TSK 143/12 - 060 1 Výdajný stojan pre stlačený zemný plyn CNG SLIM LINE, FLAG LINE, DUAL HIGH LINE Bonett Bohemia, a. s., Česká republika 14.12.2020 pdf dokument
TSK 212/20 - 169 - Merací transformátor prúdu ASA Končar - Mjerni transformatori d. d., Chorvátsko 14.12.2020 pdf dokument
TSK 212/20 - 168 - Merací transformátor napätia VTV Končar - Mjerni transformatori d. d., Chorvátsko 11.12.2020 pdf dokument
TSK 153/20 - 089 - Momentový kľúč V3xxx; V44xx-x VIGOR, GmbH., Nemecko 10.12.2020 pdf dokument
TSK 153/20 - 090 - Momentový kľúč 61xx-1CT; 62xx-1CT HAZET - WERK, Hermann Zerver GmbH & Co. KG., Nemecko 10.12.2020 pdf dokument
TSK 128/20-011 - Váhy s automatickou činnosťou na váženie cestných vozidiel za pohybu Dini Argeo 3590E - AF09 Dini Argeo s. r. l., Taliansko 09.12.2020 pdf dokument
TSK 143/19-069 1 Výdajný stojan pre vysokotlakový zemný plyn CNG SK700-2/CNG; SK700-2/CNG ARAL; Frontier Global MPD/CNG Gilbarco GmbH., Nemecko 04.12.2020 pdf dokument
TSK 212/20 - 166 - Merací transformátor prúdu APE Končar - Mjerni transformatori d. d., Chorvátsko 04.12.2020 pdf dokument
TSK 441/20 - 085 - Osobný elektronický dozimeter EPD TruDose G; EPD TruDose BG Thermo Fisher Scientific Messtechnik GmbH, Nemecko 04.12.2020 pdf dokument
TSK 212/20 - 167 - Merací transformátor prúdu AGE Končar - Mjerni transformatori d. d., Chorvátsko 03.12.2020 pdf dokument
TSK 441/20 - 084 - Kvapalinový scintilačný analyzátor Tri-Carb 4810TR; Tri-Carb 4910TR; Tri-Carb 5110TR Perkin Elmer Singapore Pte. Ltd., Singapúr 05.11.2020 pdf dokument
TSK 221/20 - 141 - Trojfázový statický elektromer SX330 Ningbo Sanxing Smart Electric Co. Ltd., Čínska ľudová republika 29.10.2020 pdf dokument
TSK 441/20 - 083 - Prenosné meradlo röntgenového žiarenia RaySafe X2 Unfors RaySafe AB, Švédsko 20.10.2020 pdf dokument
TSK 221/20 - 140 - Jednofázový statický elektromer M12U02 Ningbo Sanxing Smart Electric Co. Ltd., Čínska ľudová republika 19.10.2020 pdf dokument
TSK 441/20 - 082 - Prenosné meradlo priestorového dávkového ekvivalentu RaySafe 452 Unfors RaySafe AB, Švédsko 14.10.2020 pdf dokument
TSK 441/13 - 056 1 Kvapalinový scintilačný analyzátor Tri-Carb 2810TR; Tri-Carb 2910TR; Tri-Carb 3180TR/SL Perkin Elmer Singapore Pte. Ltd., Singapúr 28.09.2020 pdf dokument
TSK 212/20 - 165 - Merací transformátor prúdu CLA MT - měřící transformátory, spol. s r. o., Česká republika 25.09.2020 pdf dokument
TSK 212/20 - 164 - Merací transformátor prúdu CLB MT - měřící transformátory, spol. s r. o., Česká republika 21.09.2020 pdf dokument
TSK 212/20 - 162 - Merací transformátor napätia VTS 12 KPB INTRA, s. r. o., Česká republika 04.09.2020 pdf dokument
TSK 212/20 - 163 - Merací transformátor prúdu CTSO 38 KPB INTRA s. r. o., Česká republika 03.09.2020 pdf dokument
TSK 441/20 - 081 - Monitor kontaminácie CoMo 170 NUVIATECH Instruments, Nemecko 27.08.2020 pdf dokument
TSK 141/20 - 098 - Elektromagnetický prietokomer OPTIFLUX x300C; OPTIFLUX x000F + IFC300 W; OPTIFLUX x000F + IFC300 F; OPTIFLUX x000F + IFC300 R KROHNE ALTOMETER, Holandsko 26.08.2020 pdf dokument
TSK 153/12 - 039 1 Momentový kľúč limitný 120324 Berner, Nemecko 10.08.2020 pdf dokument
TSK 153/20 - 088 - Momentový kľúč 51xxx HAZET - WERK, Hermann Zerver GmbH & Co. KG., Nemecko 27.07.2020 pdf dokument
TSK 141/10 - 086 1 Objemové meradlo na lieh ZEHR (malý typ) Messtechnik ZEHR, s. r. o., Česká republika 09.07.2020 pdf dokument
TSK 181/10 - 013 1 Ručný analyzátor zvuku - zvukomer B & K 2250 - L Brüel & Kjaer Sound & Vibration Measurement A/S, Dánsko 09.07.2020 pdf dokument
TSK 441/20 - 076 1 Rozpľnovacia stanica automatická dvojitá PT459R2 Lynax, s. r. o., Česká republika 08.07.2020 pdf dokument
TSK 181/20 - 020 - Zvukomer 2245 Brüel & Kjaer Sound & Vibration Measurement A/S, Dánsko 26.06.2020 pdf dokument
TSK 441/20 - 078 - Alfa spektrometer Canberra s PIPS detektorom Model 7401 CANBERRA Industries, USA 26.06.2020 pdf dokument
TSK 441/20 - 080 - Rozplňovacia stanica automatická PT317R6 Lynax, s. r. o., Česká republika 17.06.2020 pdf dokument
TSK 441/20 - 079 - Meradlo aplikovanej aktivity Bqmetr 8 Ing. Zdeněk Dutka, U kombinátu 2802/35, Praha 10, Česká republika 16.06.2020 pdf dokument
TSK 311/04 - 017 2 Merač tepla a jeho člen (kalorimetrické počítadlo elektronické) RMS 621 Endress + Hauser Instruments International, Nemecko 11.06.2020 pdf dokument
TSK 441/20 - 077 - Meradlo aktivity rádionuklidov Atomlab 400, Atomlab 500, Atomlab 500plus Biodex Medical System, Inc., Spojené štáty americké 20.05.2020 pdf dokument
TSK 441/20 - 076 - Rozplňovacia stanica automatická dvojitá PT459R2 Lynax, s. r. o., Česká republika 15.05.2020 pdf dokument
TSK 212/20 - 161 - Merací transformátor prúdu ASK; ASR; EAS 176.3 MBS AG, Nemecko 07.05.2020 pdf dokument
TSK 128/20 - 10 - Váhy s automatickou činnosťou na váženie cestných vozidiel za pohybu TENZOWIM 134 TENZOVAHY, s. r. o. 27.04.2020 pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk