Databáza TSK
Značka schváleného typu Číslo revízie Názov meradla Typ meradla Výrobca Dátum vydania
TSK 212/20 - 169 - Merací transformátor prúdu ASA Končar - Mjerni transformatori d. d., Chorvátsko 14.12.2020 pdf dokument
TSK 212/20 - 168 - Merací transformátor napätia VTV Končar - Mjerni transformatori d. d., Chorvátsko 11.12.2020 pdf dokument
TSK 153/20 - 090 - Momentový kľúč 61xx-1CT; 62xx-1CT HAZET - WERK, Hermann Zerver GmbH & Co. KG., Nemecko 10.12.2020 pdf dokument
TSK 153/20 - 089 - Momentový kľúč V3xxx; V44xx-x VIGOR, GmbH., Nemecko 10.12.2020 pdf dokument
TSK 128/20-011 - Váhy s automatickou činnosťou na váženie cestných vozidiel za pohybu Dini Argeo 3590E - AF09 Dini Argeo s. r. l., Taliansko 09.12.2020 pdf dokument
TSK 441/20 - 085 - Osobný elektronický dozimeter EPD TruDose G; EPD TruDose BG Thermo Fisher Scientific Messtechnik GmbH, Nemecko 04.12.2020 pdf dokument
TSK 212/20 - 166 - Merací transformátor prúdu APE Končar - Mjerni transformatori d. d., Chorvátsko 04.12.2020 pdf dokument
TSK 212/20 - 167 - Merací transformátor prúdu AGE Končar - Mjerni transformatori d. d., Chorvátsko 03.12.2020 pdf dokument
TSK 441/20 - 084 - Kvapalinový scintilačný analyzátor Tri-Carb 4810TR; Tri-Carb 4910TR; Tri-Carb 5110TR Perkin Elmer Singapore Pte. Ltd., Singapúr 05.11.2020 pdf dokument
TSK 221/20 - 141 - Trojfázový statický elektromer SX330 Ningbo Sanxing Smart Electric Co. Ltd., Čínska ľudová republika 29.10.2020 pdf dokument
TSK 441/20 - 083 - Prenosné meradlo röntgenového žiarenia RaySafe X2 Unfors RaySafe AB, Švédsko 20.10.2020 pdf dokument
TSK 221/20 - 140 - Jednofázový statický elektromer M12U02 Ningbo Sanxing Smart Electric Co. Ltd., Čínska ľudová republika 19.10.2020 pdf dokument
TSK 441/20 - 082 - Prenosné meradlo priestorového dávkového ekvivalentu RaySafe 452 Unfors RaySafe AB, Švédsko 14.10.2020 pdf dokument
TSK 441/13 - 056 1 Kvapalinový scintilačný analyzátor Tri-Carb 2810TR; Tri-Carb 2910TR; Tri-Carb 3180TR/SL Perkin Elmer Singapore Pte. Ltd., Singapúr 28.09.2020 pdf dokument
TSK 212/20 - 165 - Merací transformátor prúdu CLA MT - měřící transformátory, spol. s r. o., Česká republika 25.09.2020 pdf dokument
TSK 212/20 - 164 - Merací transformátor prúdu CLB MT - měřící transformátory, spol. s r. o., Česká republika 21.09.2020 pdf dokument
TSK 212/20 - 162 - Merací transformátor napätia VTS 12 KPB INTRA, s. r. o., Česká republika 04.09.2020 pdf dokument
TSK 212/20 - 163 - Merací transformátor prúdu CTSO 38 KPB INTRA s. r. o., Česká republika 03.09.2020 pdf dokument
TSK 441/20 - 081 - Monitor kontaminácie CoMo 170 NUVIATECH Instruments, Nemecko 27.08.2020 pdf dokument
TSK 141/20 - 098 - Elektromagnetický prietokomer OPTIFLUX x300C; OPTIFLUX x000F + IFC300 W; OPTIFLUX x000F + IFC300 F; OPTIFLUX x000F + IFC300 R KROHNE ALTOMETER, Holandsko 26.08.2020 pdf dokument
TSK 153/12 - 039 1 Momentový kľúč limitný 120324 Berner, Nemecko 10.08.2020 pdf dokument
TSK 153/20 - 088 - Momentový kľúč 51xxx HAZET - WERK, Hermann Zerver GmbH & Co. KG., Nemecko 27.07.2020 pdf dokument
TSK 181/10 - 013 1 Ručný analyzátor zvuku - zvukomer B & K 2250 - L Brüel & Kjaer Sound & Vibration Measurement A/S, Dánsko 09.07.2020 pdf dokument
TSK 441/20 - 076 1 Rozpľnovacia stanica automatická dvojitá PT459R2 Lynax, s. r. o., Česká republika 08.07.2020 pdf dokument
TSK 441/20 - 078 - Alfa spektrometer Canberra s PIPS detektorom Model 7401 CANBERRA Industries, USA 26.06.2020 pdf dokument
TSK 181/20 - 020 - Zvukomer 2245 Brüel & Kjaer Sound & Vibration Measurement A/S, Dánsko 26.06.2020 pdf dokument
TSK 441/20 - 080 - Rozplňovacia stanica automatická PT317R6 Lynax, s. r. o., Česká republika 17.06.2020 pdf dokument
TSK 441/20 - 079 - Meradlo aplikovanej aktivity Bqmetr 8 Ing. Zdeněk Dutka, U kombinátu 2802/35, Praha 10, Česká republika 16.06.2020 pdf dokument
TSK 311/04 - 017 2 Merač tepla a jeho člen (kalorimetrické počítadlo elektronické) RMS 621 Endress + Hauser Instruments International, Nemecko 11.06.2020 pdf dokument
TSK 441/20 - 077 - Meradlo aktivity rádionuklidov Atomlab 400, Atomlab 500, Atomlab 500plus Biodex Medical System, Inc., Spojené štáty americké 20.05.2020 pdf dokument
TSK 441/20 - 076 - Rozplňovacia stanica automatická dvojitá PT459R2 Lynax, s. r. o., Česká republika 15.05.2020 pdf dokument
TSK 212/20 - 161 - Merací transformátor prúdu ASK; ASR; EAS 176.3 MBS AG, Nemecko 07.05.2020 pdf dokument
TSK 128/20 - 10 - Váhy s automatickou činnosťou na váženie cestných vozidiel za pohybu TENZOWIM 134 TENZOVAHY, s. r. o. 27.04.2020 pdf dokument
TSK 212/10 - 087 1 Merací transformátor prúdu ANB KONČAR - Mjerni transformatori d. d., Chorvátsko 20.04.2020 pdf dokument
TSK 212/10 - 082 1 Merací transformátor prúdu INA KONČAR - Mjerni transformatori d. d., Chorvátsko 09.04.2020 pdf dokument
TSK 212/10 - 086 1 Merací transformátor napätia 4VPA1, 4VPA KONČAR - Mjerni transformatori d. d., Chorvátsko 08.04.2020 pdf dokument
TSK 153/20 - 087 - Momentový kľúč 666N/x BETA UTENSIL, S. P. A., Taliansko 07.04.2020 pdf dokument
TSK 441/20 - 075 - Alfaspektrometrický systém Alpha Analyst Mirion Technologies (CANBERRA) Inc., Spojené štáty americké 02.04.2020 pdf dokument
TSK 212/10 - 083 1 Merací transformátor napätia VPU KONČAR - Mjerni transformatori d. d., Chorvátsko 31.03.2020 pdf dokument
TSK 212/10 - 090 1 Merací transformátor prúdu AGU KONČAR - Mjerni transformatori d. d., Chorvátsko 26.03.2020 pdf dokument
TSK 153/20 - 086 - Momentový kľúč 7455-x Bahco, Spojené štáty americké 23.03.2020 pdf dokument
TSK 212/09 - 061 3 Merací transformátor prúdu TPU 4x.xx; TPU 5x.xx; TPU 6x.xx ABB, s.r.o., Česká republika 19.03.2020 pdf dokument
TSK 212/09 - 062 2 Merací transformátor napätia TJC 4; TJC 5; TJC 6 ABB, s.r.o., Česká republika 19.03.2020 pdf dokument
TSK 162/20 - 025 - Laserový merač rýchlosti Micro Digi-CAM, LTI 20-20 TruCam; Micro Digi-CAM, LTI 20-20 TruCam II LASER Technology, Inc. USA 02.03.2020 pdf dokument
TSK 441/14 - 060 2 Monitor kontaminácie predmetov a materiálov SKP-300; Tools and Materials Contamination Monitor MCM-300 K1255; K1255-02 VF, a. s., Česká republika 02.03.2020 pdf dokument
TSK 441/20 - 074 - Sonda dávkového príkonu STTC; STTC-W Mirion Technologies (CANBERRA) SAS., Francúzsko 19.02.2020 pdf dokument
TSK 212/20 - 160 - Merací transformátor prúdu TPO 7 ABB, s. r. o., Bratislava 14.02.2020 pdf dokument
TSK 221/20 - 139 - Trojfázový statický elektromer MCS301 MetCom Solutions GmbH., Nemecko 31.01.2020 pdf dokument
TSK 162/20 - 024 - Merač rýchlosti cestných motorových vozidiel Cordon Simicon Ltd., Ruská federácia 11.01.2020 pdf dokument
TSK 441/19 - 071 1 Prenosné meradlo priestorového dávkového ekvivalentu Colibri VLD Mirion Technologies (Canberra CA) S.A.S., Francúzsko 17.12.2019 pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk