Databáza TSK
Značka schváleného typu Číslo revízie Názov meradla Typ meradla Výrobca Dátum vydania
TSK 174/22 - 020 - Tlakomer na meranie tlaku v pneu. motor. vozidiel LTI Digital MTM Hydro Srl., Taliansko 12.10.2022 pdf dokument
TSK 142/22 - 154 - Snímač pretečeného množstva tekutín - meracia trať so škrtiacimi orgánmi MATTECH MATTECH, s. r. o., Česká republika 24.08.2022 pdf dokument
TSK 441/22 - 095 - Operatívny monitor sudov Inspectorom 1000 OMS 001 VUJE, a. s., Slovensko 24.08.2022 pdf dokument
TSK 212/22 - 181 - Merací transformátor prúdu ARJA Schneider Electric SpA, Taliansko 28.07.2022 pdf dokument
TSK 212/22 - 180 - Merací transformátor prúdu ARO1 Schneider Electric SpA, Taliansko 28.07.2022 pdf dokument
TSK 142/22 - 153 - Elektromagnetický prietokomer ADMAG AXG; AXR; AXW Yokogawa Electric Corporation, Japonsko 28.07.2022 pdf dokument
TSK 212/01 - 008 3 Merací transformátor napätia VPU - 123 KONČAR - Mjerni transformatori d. d., Chorvátsko 27.07.2022 pdf dokument
TSK 181/16 - 017 1 Integrujúci zvukomer - analyzátor SVAN 979 SVANTEK Sp. z o. o., Poľsko 23.07.2022 pdf dokument
TSK 441/22 - 094 - Prenosné meradlo príkonu priestorového dávkového ekvivalentu RDS-32; RDS-32 WR; RDS-32 iTx; RDS-32 iTx WR Mirion Tehchnologies, Fínsko 19.07.2022 pdf dokument
TSK 341/22 - 009 - Vlhkomer na obilniny, olejniny a strukoviny GAC 2500-INTLR DICKEY-john, USA 27.06.2022 pdf dokument
TSK 153/22 - 097 - Momentový kľúč 1203xx Berner Trading Holding GmbH, Nemecko 21.06.2022 pdf dokument
TSK 221/21 - 142 1 Jednofázový statický elektromer EGM-3000 POLL, s. r. o., Česká republika 30.05.2022 pdf dokument
TSK 212/12 - 113 1 Merací transformátor prúdu CTT 25 KPB INTRA, s. r. o., Česká republika 26.05.2022 pdf dokument
TSK 221/20 - 139 1 Trojfázový statický elektromer MCS301 MetCom Solutions GmbH, Nemecko 20.05.2022 pdf dokument
TSK 212/12-112 1 Merací transformátor prúdu GD Dr. tech. Josef Zelisko GmbH; RITZ Messwandler GmbH, Rakúsko, Nemecko 16.05.2022 pdf dokument
TSK 341/22 - 008 - Vlhkomer na obilniny, olejniny a strukoviny FSA Schaller GmbH, Rakúsko 29.04.2022 pdf dokument
TSK 153/22 - 094 - Momentový kľúč VLC 547 DA Leitenberger GmbH, Nemecko 07.04.2022 pdf dokument
TSK 153/22 - 092 - Momentový kľúč LTD Tohnichi MFG. Co. Ltd, Japonsko 07.04.2022 pdf dokument
TSK 153/22 - 093 - Momentový kľúč SCL Tohnichi MFG. Co. Ltd, Japonsko 07.04.2022 pdf dokument
TSK 153/22 - 091 - Momentový kľúč Facom 203 DA FRANCE Société FACOM, Francúzsko 07.04.2022 pdf dokument
TSK 153/22 - 096 - Momentový kľúč 6001 HAZET - WERK, Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Nemecko 07.04.2022 pdf dokument
TSK 153/22 - 095 - Momentový kľúč Stahlwille 73 Stahlwille GmbH, Nemecko 07.04.2022 pdf dokument
TSK 441/21 - 090 1 Monitor vzácnych plynov NGM-320 K1742-01 VF, s. r. o., Slovensko 06.04.2022 pdf dokument
TSK 441/21 - 087 1 Monitor vzácnych plynov NGM-2000 K1061-03 VF, a. s., Česká republika 06.04.2022 pdf dokument
TSK 341/22 - 007 - Vlhkomer na obilniny a olejniny Aquamatic 5200-A Perten Instruments AB, Švédsko 09.03.2022 pdf dokument
TSK 162/22 - 028 - Radarový merač rýchlosti RAMER 10 X RAMET a. s., Česká republika 03.03.2022 pdf dokument
TSK 441/20 - 083 1 Prenosné meradlo röntgenového žiarenia RaySafe X2 Unfors RaySafe AB, Švédsko 25.02.2022 pdf dokument
TSK 212/10 - 083 2 Merací transformátor napätia VPU KONČAR - Mjerni transformatori d.d., Chorvátsko 25.02.2022 pdf dokument
TSK 321/17 - 025 1 Prevodník teploty s odporovým snímačom teploty, odporový snímač teploty Prevodník teploty s odporovým snPrevodník teploty: Sitrans TH 300; Sitrans TH 320; Odporový snímač teploty: SITRANS TS500; SITRANS TS Insert Siemens AG, Nemecko 22.02.2022 pdf dokument
TSK 132/22 - 016 - Prepravné sudy vyrobené z nehrdzavejúcich materiálov tlakovo stálych KEG sud Schäfer-Sudex s. r. o., Česká republika 12.02.2022 pdf dokument
TSK 143/21 - 072 - Ultrazvukový prietokomer EMERSON 3400; 3414; 3415; 3416; 3417; 3418; 3422 Emerson Electric Co., USA 30.12.2021 pdf dokument
TSK 144/21 - 028 - Prietokomer pre voľnú hladinu. Ultrazvukový merač prietoku ako sekundárne zariadenie meradla pretečeného množstva vody s voľnou hladinou. H7/Q2-USX200 FIEDLER AMS, s. r. o., Česká republika 30.12.2021 pdf dokument
TSK 212/21 - 179 - Merací transformátor napätia TJP 6 ABB, s. r. o., Česká republika 30.12.2021 pdf dokument
TSK 173/21 - 023 - Prevodník tlaku a talkovej diferencie Sitrans P320 Siemens AG, Francúzsko 30.12.2021 pdf dokument
TSK 441/21 - 093 - Aerosolový monitor s pohyblivým filtrom BAI 9100D Berthold Technologies GmbH & Co., KG, Nemecko 15.12.2021 pdf dokument
TSK 441/12 - 046 1 Meradlo plynných výpustí - monitor jódu BAI 9103-21 Berthold Technologies GmbH & Co., KG, Nemecko 07.12.2021 pdf dokument
TSK 441/21 - 092 - Nízkopozaďový merací systém alfa beta iSolo Mirion Technologies (Canberra), Inc., USA 07.12.2021 pdf dokument
TSK 441/12 - 045 1 Automatický merací systém alfa/beta aktivity iMatic 2305; 2310; 2305E; 2310E Mirrion Technologies (Canberra), Inc., USA 07.12.2021 pdf dokument
TSK 441/12 - 044 1 Gama monitor kontaminácie Cronos-4 Mirrion Technologies (Canberra), Inc., USA 07.12.2021 pdf dokument
TSK 143/21 - 071 - Výdajný stojan pre stlačený zemný plyn CNG ESP SAFE, s. r. l., Taliansko 02.12.2021 pdf dokument
TSK 144/19 - 026 1 Prietokomer pre voľnú hladinu FloSonic EchoPod DL10; ULM-53N-02/06; ULM-53Xi-02/06; DLM-35 Hydroing s. r. o., Slovensko 22.11.2021 pdf dokument
TSK 212/21 - 178 - Merací transformátor prúdu MTP TVK, s. r. o., Slovensko 15.11.2021 pdf dokument
TSK 453/21 - 007 - Procesný plynový chromatograf PGC 9304 RMG Messtechnik GmbH, Nemecko 02.11.2021 pdf dokument
TSK 162/21 - 027 - Meradlo priemernej rýchlosti v doprave SYDO Traffic Velocity GEMOS CZ, spol. s r. o., Česká republika 08.10.2021 pdf dokument
TSK 453/21 - 006 1 Procesný plynový chromatograf 700XA/770XA Rosemount Analytical Inc., USA 07.10.2021 pdf dokument
TSK 173/21 - 022 - Prevodník tlaku Cerabar M Endress+Hauser SE + Co. KG, Nemecko 20.09.2021 pdf dokument
TSK 221/21 - 143 - Jednofázový statický elektromer HEMR 01100 HAKO, a. s., Liptovský Mikuláš 07.09.2021 pdf dokument
TSK 212/21 - 177 - Merací transformátor napätia UT ARTECHE, Electrotécnica Arteche Hermanos, Španielsko 07.09.2021 pdf dokument
TSK 212/01 - 009 3 Kombinovaný merací transformátor VAU KONČAR - Mjerni transformatori d. d., Chorvátsko 07.08.2021 pdf dokument
TSK 212/01 - 008 2 Merací transformátor napätia VPU 123 KONČAR - Mjerni transformatori d. d., Chorvátsko 07.08.2021 pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk