Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 142/01-002
Značka schváleného typu TSK 142/01-002
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 27.04.2001
Názov meradla Merač pretečeného množstva studenej vody Flodis
Typ meradla TU 1 M
Žiadateľ Energo Controls, spol. s r.o., SR
Výrobca Schlumberger Industries, Francúzsko
Platnosť dokumentu 25.4.2011
Čas platnosti overenia 6 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk