Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 221/01-003
Značka schváleného typu TSK 221/01-003
Odbor merania 221 - elektromery
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla - revízia
Číslo revízie 1
Dátum vydania 26.11.2001
Názov meradla Trojfázový statický elektromer
Typ meradla ZFD 120AM, ZFD 120AT, ZFD 121AM, ZMD 120AM, ZMD 120AT, ZMD 121AM
Žiadateľ Siemens, s.r.o., SR
Výrobca Siemens Metering AG, Švajčiarsko
Platnosť dokumentu 21.5.2011
Čas platnosti overenia 12 rokov
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk