Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 173/01-001
Značka schváleného typu TSK 173/01-001
Odbor merania 173 - prevodníky tlaku
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 18.12.2001
Názov meradla Prevodník tlaku
Typ meradla ST3000
Žiadateľ Honeywell, spol. s r.o., SR
Výrobca Honeywell Inc., USA
Platnosť dokumentu 18.12.2011
Čas platnosti overenia 1 rok
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk