Detail TSK certifikátu

Číslo certifikátu 138/142/12
Značka schváleného typu TSK 142/12-137
Odbor merania 142 - vodomery, prietokomery ako členy meračov tepla
Druh dokumentu Rozhodnutie o schválení typu meradla
Číslo revízie -
Dátum vydania 13.03.2012
Názov meradla Skrutkový horizontálny vodomer na teplú vodu
Typ meradla WP - Dynamic
Žiadateľ Sensus Slovensko, a.s., SR
Výrobca Sensus GmbH Hannover, SRN
Platnosť dokumentu 30.10.2016
Čas platnosti overenia 4 roky
Poznámka
PDF na stiahnutie pdf dokument


Ak máte otázky, napíšte nám na adresu metrology@normoff.gov.sk